Orthognatische Chirurgie (Correctieve Kaakosteotomieën)

Wat is orthognatische chirurgie?

Terwijl met orthodontie occlusiestoornissen kunnen gecorrigeerd worden die veroorzaakt worden door de tanden alleen, is orthognatische chirurgie vereist wanneer de oorzaak ligt in een slechte positie (horizontaal of vertikaal) van de onder- of bovenkaak zelf. Vooraleer een correctieve kaakosteotomie wordt uitgevoerd, worden de tandenbogen orthodontisch uitgelijnd en de tandenbogen op mekaar afgestemd, zodat een mooie occlusie kan ingesteld worden tijdens de operatie. Tijdens de orthodontische voorbereiding worden regelmatig gipsmodellen vervaardigd om na te kijken welke tandverplaatsingen nog nodig zijn vooraleer de operatie kan plaatsvinden.

Welke afwijkingen kunnen gecorrigeerd worden?
  • Retrognathie : een terugliggende onder- of bovenkaak
  • Prognathie : een te fel naar voor liggende onder- of bovenkaak
  • Long face syndrome : een uitzicht geassocieerd met mondademhaling, vertikale hyperplasie van de bovenkaak, opspannen van de kinspier om de lippen te kunnen sluiten en een tandvleeslach
  • Short face syndrome, waarbij de tanden van de bovenkaak niet zichtbaar zijn in rust.
  • Open beet
  • Te smalle bovenkaak

Orthognatische chirurgie verbetert in deze gevallen niet alleen het uitzicht, maar beïnvloedt ook de kauwfunctie en spraak in gunstige zin. Bijkomende chirurgie aan jukbeenderen, neus, kin en nek kan tegelijkertijd uitgevoerd worden.

Obstructieve slaapapnoe syndroom (OSAS)

Obstructieve slaapapneu syndroom (OSAS) komt vaak voor. Volgens sommige studies zou tot 5% van de bevolking lijden aan deze chronische slaapstoornis, die op lange termijn gezondheidscomplicaties kan veroorzaken. OSAS treedt op wanneer er tijdens de slaap pauzes in de ademhaling zijn of ondiepe ademhalingen waardoor het zuurstofgehalte in het bloed daalt.

Zodra bij een patiënt slaapapneu is vastgesteld, is een niet-chirurgische behandeling een gebruikelijke volgende stap, zoals veranderingen in levensstijl en het gebruik van een CPAP-apparaat. Voor ernstigere gevallen van slaapapneu, of wanneer conservatieve behandelingen niet werken, wordt vaak een chirurgische behandeling aanbevolen. Chirurgische behandeling van slaapapneu is over het algemeen zeer effectief en verbetert de kwaliteit van leven, slapen en de algehele gezondheid.

Tekenen en symptomen van obstructieve slaapapnoe syndroom (OSAS)

Er zijn verschillende medische complicaties verbonden aan ongecontroleerde slaapapneu, waaronder hoge bloeddruk, hartaandoeningen en beroerte. Vaak is de patiënt zich niet bewust van zijn slaapapneu totdat een bedpartner het opmerkt.

Er zijn enkele tekenen die wijzen op obstructieve slaapapnoe, waaronder:

– moeilijkheden om in slaap te komen en/of te blijven

– slaperigheid overdag ondanks een goede nachtrust

– concentratie-/geheugenproblemen

– stemmingswisselingen, zoals depressie, angst en prikkelbaarheid

– chronische hoofdpijn

– moeite met het uitvoeren van werk/school taken

– verstoring van de slaap van een bedpartner

Als u een van deze tekenen en symptomen ervaart, is het belangrijk dat u contact opneemt met een arts voor diagnose en behandeling. Een slaaponderzoek, een polysomnografie genoemd, kan de diagnose slaapapneu stellen. Uw arts kan u doorverwijzen naar een kaakchirurg als een chirurgische behandeling wordt aanbevolen.

Wanneer conservatieve behandelingen niet hebben gewerkt, kan orthognatische chirurgie worden uitgevoerd om ernstige slaapapneu te behandelen en te zorgen voor een goede luchtstroom tijdens de slaap.  Hierbij worden de onder- en bovenkaak naar voor verplaatst om de grootte van de luchtweg te vergroten.