Cosmetische aangezichtschirurgie

We bieden een heel scala aan cosmetische ingrepen aan die al dan niet in combinatie met mekaar kunnen uitgevoerd worden.

Over niet-chirugische cosmetische behandelingen kan je hier meer informatie vinden.

Oogleden

Bij een bovenste ooglidcorrectie wordt het teveel aan huid weggenomen, al dan niet in combinatie met het wegnemen van een teveel aan spier en/of vet; via dezelfde toegang kan ook het lateraal deel van de wenkbrauw in beperkte mate gelift worden.

Bij een onderste ooglidcorrectie kan via een huidincisie twee tot drie millimeter onder de wimpers een teveel aan huid en spier worden weggenomen; vet wordt naar gelang de situatie weggenomen of verplaatst; een laks ooglid wordt tegelijk aangespannen (canthopexie); via dezelfde toegang kunnen de weefsels van het middengezicht gelift worden (midface lift).

Genioplastie

Naar voor verplaatsen van de kin (sliding genioplastie) verlengt de mandibulalijn en geeft meer steun aan de weefsels t.h.v. het voorste deel van de kin.

Onderkaak-verlengingsosteotomie (BSSO, bilaterale sagittale splitosteotomie van de onderkaak)

Een onderkaakverlengingsosteotomie (cfr. orthognatische chirurgie) corrigeert de occlusie bij een retrognathie, ontrolt de diepe plooi tussen kin en onderlip en geeft meer steun aan de onderlip. Orthognatische chirurgie wordt in de regel gecombineerd met een orthodontische behandeling

Liposuctie en lipofilling

Een teveel aan vet kan worden weggezogen. Klassiek is dit het geval onder de kin (submentale liposuctie).
Anderzijds stelt men vast dat een deel van de tekens van veroudering in het aangezicht te maken heeft met het verminderen van de vetmassa in de diepte. Hiervoor kan gecompenseerd worden door vet weg te zuigen t.h.v. bijvoorbeeld de navelstreek of de dijen en dit vet via een kleine canule aan te brengen in geselecteerde regio’s in het aangezicht (lipofilling).

Lifts

Facelift

Via een huidincisie in de huidplooi voor het oor, achter het oor en in de behaarde huid wordt de SMAS (superficial musculo-aponeurotic system), het spier-fasciacomplex van het aangezicht, aangespannen en het teveel aan huid (zonder veel spanning) weggenomen.

Wanneer het teveel aan huid beperkt is, kan de huidincisie achter het oor weggelaten worden (short scar facelift). Een variante hiervan is de zogenaamde MACS-lift (minimal access cranial suspension-lift).

Neklift

Via de huidincisie achter het oor van een facelift kan de nek strakker gemaakt worden door de SMAS (superficial musculo-aponeurotic system), het spier-fasciacomplex van het aangezicht, volgens de as van de mandibulalijn aan te spannen; dit kan gecombineerd worden met het aan elkaar hechten van de voorste verticale platysmabanden via een huidincisie in een plooi onder de kin (corset platysmaplasty) en een liposuctie onder de kin (submentale liposuctie).

(Endoscopische) Voorhoofdslift

Een teveel aan huid in de bovenste oogleden kan zijn oorzaak hebben in de bovenste oogleden zelf, of veroorzaakt zijn door afzakken van de wenkbrauwen. In dat laatste geval is een voorhoofdslift of brow lift aangewezen. Hierbij worden via vijf beperkte insneden in de behaarde hoofdhuid de wenkbrauwen gelift gebruik makend van een camerasysteem. Tegelijk worden de spieren die verticale en horizontale plooien veroorzaken net boven de oogkasrand en de neusbrug verzwakt

Midface lift

Via de toegang voor een onderste ooglidcorrectie kan het uitgezakte wangvet dat een diepe nasolabiale plooi veroorzaakt gemobiliseerd, gelift en op zijn oorspronkelijke plaats gefixeerd worden.

Lip lift

Door veroudering wordt de bovenlip langer en dunner, waardoor de bovensnijtanden onzichtbaar kunnen worden. Via een huidincisie in de plooi tussen neusbasis en bovenlip overgaand in de neus zelf, kunnen een strip huid en onderhuids weefsel verwijderd worden. Daardoor wordt de bovenlip korter en draait het lippenrood naar buiten. Dit kan gecombineerd worden met het herstellen, van het volume van de lip met bv. autoloog vet (lipofilling, cfr. Infra).

Mondhoek lift

Door excisie (in een plooi) van een driehoek van huid kan een afhangende mondhoek gelift worden.