Maxillofaciale heelkunde

Aangezichtstrauma
Door hun medische, chirurgische en tandheelkundige opleiding zijn mond-, kaak- en aangezichtschirurgen uniek geplaatst om aangezichtstraumata te behandelen. Dr.Van Butsele is oproepbaar voor de spoedgevallendienst van het AZ Sint-Maria te Halle voor de volgende aangezichtstraumata :

  •  Tandtraumata en alveolaire fracturen
  • Fracturen van onder- en bovenkaak
  • Andere aangezichtsfracturen (jukbeen, neus en oogkas)

[hr align=”left”]

Orthognatische Chirurgie (Correctieve Kaakosteotomieën)
Terwijl met orthodontie occlusiestoornissen kunnen gecorrigeerd worden die veroorzaakt worden door de tanden alleen, is orthognatische chirurgie vereist wanneer de oorzaak ligt in een slechte positie (horizontaal of vertikaal) van de onder- of bovenkaak zelf. Vooraleer een correctieve kaakosteotomie wordt uitgevoerd, worden de tandenbogen orthodontisch uitgelijnd en de tandenbogen op mekaar afgestemd, zodat een mooie occlusie kan ingesteld worden tijdens de operatie. Tijdens de orthodontische voorbereiding worden regelmatig gipsmodellen vervaardigd om na te kijken welke tandverplaatsingen nog nodig zijn vooraleer de operatie kan plaatsvinden.

orthognastische chirurgie
Fig.1 – Orthognastische chirurgie.

[hr align=”left”]

Welke afwijkingen kunnen gecorrigeerd worden? 

  • Retrognathie : een terugliggende onder- of bovenkaak
  • Prognathie : een te fel naar voor liggende onder- of bovenkaak
  • Long face syndrome : een uitzicht geassocieerd met mondademhaling, vertikale hyperplasie van de bovenkaak, opspannen van de kinspier om de lippen te kunnen sluiten en een tandvleeslach
  • Short face syndrome, waarbij de tanden van de bovenkaak niet zichtbaar zijn in rust.
  • Open beet
  • Te smalle bovenkaak
orthognastische chirurgie
Fig.2 – Voorbeeld van een mogelijke correctie.

Orthognatische chirurgie verbetert in deze gevallen niet alleen het uitzicht, maar beïnvloedt ook de kauwfunctie en spraak in gunstige zin. Bijkomende chirurgie aan jukbeenderen, neus, kin en nek kan tegelijkertijd uitgevoerd worden.